info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Learning Activity 2 – Latvian

Learning Activity 2 – Latvian

Visi mēs atceramies kas ir pāra un nepāra skaitļi.

All of us remember what even and odd numbers are.
Yes
Nosaucam visi no 1 līdz 10 kuri ir nepāra skaitļi. Let’s name all 1 to 10 odd numbers.
1 One
3 Three
5 Five
7 Seven
9 Nine
Super! Super!
Un kuri tad būs pāra skaitļi? which are the even numbers?
2 Two
4 Four
6 Six
8 Eight
10 Ten
Super! Super!
Tātad, pārīts, atceramies, ir 2. Pārītim ir 2 So, the couple, remember, is 2. The pair has 2
Tātad, jūsu uzdevums. Jums būs jāsaliek pāra pusē vai nepāra pusē, tad jūs uzzināsiet no kādiem materiāliem tētis gatavoja sveci, un no kādiem materiāliem gatavoja Pēteris. So, your task. You’ll have to put it on the odd number side or on the even number side.  You’ll find out from what materials father was preparing a candle and what materials Peter was used for preparing a candle.
Yes
Un jūs paņemat mazliet līmi un uzliekat uz lapas,  pielīmējat pareizajā pusē. Tad, kad tas būs izdarīts, jūs to drīkstat darīt pa pāriem, bet katram ir sava lapa.

Jūs varat kopā rēķināt, varat kopā skatīties, kopā varat pārbaudīt vai ir pareizi izrēķināts.

And you take a little bit of glue and put it on the paper, glue on the right side. Then, once it’s done, you may do it in pairs, but each has its own paper page.

You can calculate together, you can observe together, check together, or assess calculation.

Vai ir skaidrs? Vai uzdevums ir skaidrs? Is it clear? Is the task clear?

Es negribu pa pāriem

Yes

I don’t want to work in pairs

Es arī nē Nor do I
Es arī Me too
Es arī Me too
Labi, tie kas negrib pa pāriem, tie var strādāt vieni.  Bet tie, kas sēž pa pāriem, tie strādā ar savu pāri un palīdz kādam. Right, those who don’t want to work in pairs, they can work alone. But those who sit in pairs work with their pair and help someone.
Jūs būsiet pārī, varēsiet pārbaudīt, vai ir pareizi. Varēsiet saprast, vai pareizi tas otrs ielicis, vai nav īsti pareizi ielicis. You’ll work in pairs; you’ll be able to check if calculation is right. You’ll be able to see if it’s right for the other, or if it hasn’t really put it right.
Jo kā teikts: divas galvas noteikti ir gudrākas par vienu galvu. Because as the saying goes, two heads are certainly smarter than one head.
Lūk otrā pusē. (pagriež lapu otrādāk) Lūk kur. Here’s the other side. (Turn the page upside down) Here’s where.
Tātad pāris vai nepāris mēs skatāmies pēc divcipara otrā skaitļa jeb pēc vieniem. So, a even or odd, we look at two-digit number first digit from right side or on ones.
Un vai visiem iznāca salīmēt pāra un nepāra materiālus? And did everyone glue the even and odd materials?
Yes
Super! Super!
Linard, izlasi, lūdzu, kas tev sanāca pie pāra skaitļiem, tieši materiālus. Linard, please, name what you’re got at the even numbers, exactly the materials.
Tur ir nosaukumi. There are names.
Plastilīns Plasticine
Parafīns Paraffin
Diegs Yarn
Vaska krītiņi Wax crayons
Un viss! That’s all!
Vai visiem tā sanāca? Did everybody get it?
Jā! Yes
Ideāli! Perfect!
Tad, Vinnija, izlasi, lūdzu, kas ir pie nepāra skaitļiem. Vinnija, please, name what you’re got at the odd numbers, exactly the materials.
Plastmasas flomāsters Plastic pen
Sausie ziedi Dry flowers
Pārtikas krāsa Food colour
Kafijas pupiņas Coffee beans
Super! Super!
Vai visiem tā sanāca? Did everybody get it?
Yes
Man dzija bija pie nepāra skaitļiem. For me, the yarn was at odd numbers.
Dzija? Pie nepāra skaitļiem? Yarn? At odd numbers?
Yes
Pie nepāra skaitļiem? At odd numbers?
Yes
Tas ir 50! It is 50!
Ā! Dzija! Jā, dzija! Viss kārtībā! Un arī vēl dzija. Tas ir cik? Cik dzijai sanāca rezultāts?

51!

OH! Yarn! Yes, yarn! All right! And there’s a yarn. That’s how many? What is the result?

51!

51, super! 51, super!
Jā es sajaucu, piedod, es sajaucu. Yes, I made mistake, sorry, I made mistake.
Malacīši.

Well done

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *