info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Öğretim Programı

Öğretim Programı

“İlkokullarda Matematik Eğitiminde Robotların Kullanımını Artırmak için Tersyüz Öğrenme Modeli ile Tasarlanmış Modüler Ders Programı”

Başlangıç Çalışması, Matematik Kaygısı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde literatür taraması yoluyla bir durum analizi ve sonuç olarak Modüler Öğretim Programının hazırlık faaliyetlerini içermektedir. Bu çalışma, Matematik Kaygısının kavramsal çerçevesini sunmanın yanı sıra ortaklar arasında ortak ülkelerdeki eğitim politikalarının belirlenmesini ve paylaşılmasını sağlayacaktır.
Modüler Öğretim Programı, ortak fikir birliğini yansıtacaktır. Öğretim programının içeriği, soyut kavramsal açıklamalar sağlamaktan ziyade, lisans öğrencilerinin alandaki bilgi ve başarılarını artırmayı hedefleyen içerikle, mümkün olduğunca algılanabilir ve kullanıcı dostu olarak hazırlanacaktır.

Modüler öğretim programı, Matematik Kaygısı olan çocuklar için zorlu Matematik konularını, Matematik Kaygısı olan çocukların özelliklerini içerecek, lisans öğrencilerinin bu çocukları nasıl tanıyacakları, Matematik Kaygısından kaynaklanan problemleri çözmek için robotik ve harmanlanmış öğrenme yaklaşımını nasıl kullanacakları hakkında bilgi verecektir. Modüler ders programı proje web sitesine yüklenecek ve açık erişime sahip olacaktır. Program İngilizce dahil 5 farklı dilde olacak, içeriği seçmeli dersler için ve bir dönemde verilmek üzere tasarlanacaktır. Kursun ders kredileri, Avrupa Üniversiteleri ile uyum sağlamak için Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) dayalı olarak geliştirilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir