info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Beklenen Sonuçlar

Beklenen Sonuçlar

  • Bu proje uygulaması ile;
  • Lisans öğrencileri, etkili sınıf yönetimi stratejilerini ve matematik kaygısı olan çocuklar için harmanlanmış öğrenme uygulamalarında robotik kullanımını öğreneceklerdir.
  • Proje çıktılarının pratik uygulaması, matematik eğitimi alanında, özellikle de matematik kaygısının azaltılması ile igili olarak sürdürülebilir bir Avrupa Yüksek Öğretim Alanının güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.
  • Eğitim profesyonellerini, karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek ve başarılı sınıf yönetimini uygulamak için bu proje tarafından önerilen tersyüz öğrenme ile tasarlanmış modüler öğretim programını kullanmaya çekerek Avrupa içi ve dışındaki bilgi akışına katkıda bulunacaktır.
  • Proje, karşılıklı ilgi perspektifinde ilkokul öğretimi üzerine çalışan kurumlar arasında kültürel entegrasyon, kapasite geliştirme ve bilgi alışverişini içeren işbirliğini ve karşılıklı etkileşimi destekleyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir