info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Kategori: Fikri Çıktılar

İlkokul Matematik Eğitiminde Kullanılabilecek Diğer Teknolojiler

İlkokullarda matematik öğretimi için kullanılabilecek digital araçları içeren websiteleri 1- https://www.adaptedmind.com 2- https://www.prodigygame.com/main-en/ 3- https://about.zearn.org/research 4- https://www.openmiddle.com/ 5- https://www.wouldyourathermath.com/ 6- http://wodb.ca/ 7- https://mathsframe.co.uk/en/search#/all/1/itp 8- https://www.dreambox.com/ 9- https://jr.brainpop.com/ 10- https://www.matific.com/ (Bu web sitesi farklı dil seçeneklerine sahiptir.) 11- https://www.mathplayground.com/math-games.html 12- https://www.mathgames.com/ 13- https://www.coolmathgames.com/ 14- https://www.topmarks.co.uk/maths-games/ 15- https://pbskids.org/games/math 16- https://home.oxfordowl.co.uk/kids-activities/fun-maths-games-and-activities/ 17- https://www.splashlearn.com/math-games 18- https://mrnussbaum.com/games/math-games 19- https://www.mathgametime.com/math-games 20-…
Devamı

Öğretim Programı

“İlkokullarda Matematik Eğitiminde Robotların Kullanımını Artırmak için Tersyüz Öğrenme Modeli ile Tasarlanmış Modüler Ders Programı” Başlangıç Çalışması, Matematik Kaygısı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde literatür taraması yoluyla bir durum analizi ve sonuç olarak Modüler Öğretim Programının hazırlık faaliyetlerini içermektedir. Bu çalışma, Matematik Kaygısının kavramsal çerçevesini sunmanın yanı sıra ortaklar arasında ortak ülkelerdeki eğitim politikalarının belirlenmesini…
Devamı

Video Kütüphanesi

Video Kitaplığı, ilkokullarda matematik eğitiminde robotik kullanımı ile ilgili senaryo temelli videoları içeren bir eğitim paketi olacaktır. Bu videolar, söz konusu konulara odaklanan öğrenme materyalleri olacaktır. İlkokullarda Matematik eğitiminde robotiğin matematik kaygısını gidermek için kullanılması ve bu amaçla robotiklerin harmanlanmış öğrenme uygulamalarına entegre edilmesi benzersiz bir yaklaşımdır.Tersyüz öğrenme (harmanlanmış öğrenme yaklaşımı kapsamında), uygulamalı ve uzaktan…
Devamı