info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Yazar: admin

Okuma Listesi

Okumak/İzlemek için görsellere tıklayınız.

İlkokul Matematik Eğitiminde Kullanılabilecek Diğer Teknolojiler

İlkokullarda matematik öğretimi için kullanılabilecek digital araçları içeren websiteleri 1- https://www.adaptedmind.com 2- https://www.prodigygame.com/main-en/ 3- https://about.zearn.org/research 4- https://www.openmiddle.com/ 5- https://www.wouldyourathermath.com/ 6- http://wodb.ca/ 7- https://mathsframe.co.uk/en/search#/all/1/itp 8- https://www.dreambox.com/ 9- https://jr.brainpop.com/ 10- https://www.matific.com/ (Bu web sitesi farklı dil seçeneklerine sahiptir.) 11- https://www.mathplayground.com/math-games.html 12- https://www.mathgames.com/ 13- https://www.coolmathgames.com/ 14- https://www.topmarks.co.uk/maths-games/ 15- https://pbskids.org/games/math 16- https://home.oxfordowl.co.uk/kids-activities/fun-maths-games-and-activities/ 17- https://www.splashlearn.com/math-games 18- https://mrnussbaum.com/games/math-games 19- https://www.mathgametime.com/math-games 20-…
Devamı

e-bülten 1

MINDMATHS’in ilk e-bülteni ile projenin kapsamı, amaçları, etkinlikleri, ortaklık konsorsiyumu ve devam eden faaliyetler hakkında bilgiler sunuyoruz. İyi okumalar dileriz.

Beklenen Sonuçlar

Bu proje uygulaması ile; Lisans öğrencileri, etkili sınıf yönetimi stratejilerini ve matematik kaygısı olan çocuklar için harmanlanmış öğrenme uygulamalarında robotik kullanımını öğreneceklerdir. Proje çıktılarının pratik uygulaması, matematik eğitimi alanında, özellikle de matematik kaygısının azaltılması ile igili olarak sürdürülebilir bir Avrupa Yüksek Öğretim Alanının güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır. Eğitim profesyonellerini, karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek ve başarılı sınıf…
Devamı

Metodoloji

Amaçlar ve Hedefler

İlham veren ve donanımlı bir öğretmen öğrenci başarısında kilit rol oynar; bu nedenle lisans öğrencilerinin (öğretmen adayları olarak) öğretme becerilerine odaklanmayı çok önemli buluyoruz. Çocukların gerçek potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve sınıf etkinlikleri sırasında daha esnek ve rahat olmaları için eğitim ihtiyaçlarına vurgu yapmayı da önemsiyoruz. Robot teknolojisinin eğitimde kullanımı, Avrupa’da yirmi yıldan fazla bir süredir ilk…
Devamı

Genel Bakış

Robotik Kullanımı ile Matematik Kaygısını Azaltmak İçin Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Uygulamaları (MindMaths) projesi, ilköğretim okullarında sınıf öğretmeni olarak çalışacak lisans öğrencileri için Matematik Kaygısı olan ilkokul öğrencileriyle ilgili olası zorlukların çözüm süreçlerine yönelik olarak seçmeli ders öğretim programı ve video kütüphanesi geliştirerek beceri boşluklarını kapatmayı amaçlamaktadır Eylül 2020 ve Ağustos 2022 tarihleri arasında devam…
Devamı

Öğretim Programı

“İlkokullarda Matematik Eğitiminde Robotların Kullanımını Artırmak için Tersyüz Öğrenme Modeli ile Tasarlanmış Modüler Ders Programı” Başlangıç Çalışması, Matematik Kaygısı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde literatür taraması yoluyla bir durum analizi ve sonuç olarak Modüler Öğretim Programının hazırlık faaliyetlerini içermektedir. Bu çalışma, Matematik Kaygısının kavramsal çerçevesini sunmanın yanı sıra ortaklar arasında ortak ülkelerdeki eğitim politikalarının belirlenmesini…
Devamı

Video Kütüphanesi

Video Kitaplığı, ilkokullarda matematik eğitiminde robotik kullanımı ile ilgili senaryo temelli videoları içeren bir eğitim paketi olacaktır. Bu videolar, söz konusu konulara odaklanan öğrenme materyalleri olacaktır. İlkokullarda Matematik eğitiminde robotiğin matematik kaygısını gidermek için kullanılması ve bu amaçla robotiklerin harmanlanmış öğrenme uygulamalarına entegre edilmesi benzersiz bir yaklaşımdır.Tersyüz öğrenme (harmanlanmış öğrenme yaklaşımı kapsamında), uygulamalı ve uzaktan…
Devamı