info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Genel Bakış

Genel Bakış

Robotik Kullanımı ile Matematik Kaygısını Azaltmak İçin Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Uygulamaları (MindMaths) projesi, ilköğretim okullarında sınıf öğretmeni olarak çalışacak lisans öğrencileri için Matematik Kaygısı olan ilkokul öğrencileriyle ilgili olası zorlukların çözüm süreçlerine yönelik olarak seçmeli ders öğretim programı ve video kütüphanesi geliştirerek beceri boşluklarını kapatmayı amaçlamaktadır Eylül 2020 ve Ağustos 2022 tarihleri arasında devam edecek olan proje, Avrupa Komisyonu’nun Erasmus + Programı, Yüksek Öğretim için Anahtar Eylem 203 tarafından finanse edilmektedir ve projenin genel koordinasyonu Türk Ulusal Ajansı tarafından gerçekleştirilmektedir.

MindMaths, sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerinin eğitim sektörünün çağdaş talepleriyle ilgili öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan bir öğretim programı tasarlayarak ve geliştirerek, yüksek öğretim kurumlarında ilkokul öğretimi (özellikle matematik öğretimi) alanındaki beceri boşluklarını ve uyumsuzluklarını gidermeyi amaçlamaktadır ve açık, çevrimiçi, harmanlanmış ve çok disiplinli öğrenme yaklaşımlarının toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek şekilde daha iyi kullanımını hedeflemektedir.
Multidisipliner modüler öğretim programının detaylandırılması, lisans öğrencilerinin yüksek kaliteli mesleki bilgi ve beceriler kazanmasını sağlarken, harmanlanmış öğrenme ve robotik uygulamaların eğitim uygulamasına sokulması, öğrencilerin eğitim sektöründe arzu edilen sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlayacak ve öğretim süreçlerini daha çekici hale getirecektir.

Günümüz iş hayatında önemli rol oynayan becerilere sahip olan bireyler, toplumda güvenilir bir konuma sahip olacaklardır. Bu durum lisans öğrencileri için de geçerlidir. Eğitimde yenilikçi yaklaşımları içselleştirmek için öğretim becerilerini geliştirmeleri gerekir. Durumun önemini ortaya koyan çok sayıda araştırma ile karşılaşıyoruz. Kısaca belirtildiği gibi, Avrupa Komisyonu’nun Eğitim Yeniden Düşünmek adlı raporu daha iyi sosyo-ekonomik sonuçlar için becerilere yatırım yapmanın ve Avrupalı ​​öğretmenlerin profesyonel olarak gelişmelerini desteklemenin komisyonun önceliklerinden biri olduğunu, çünkü bilgi üreten ve aktarabilen öğretmenlerin öğrencilerin becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmede daha etkili olduğunu belirtiyor.
Araştırma (RAND), okulla ilgili faktörler arasında en önemli unsurun öğretmenler olduğunu gösteriyor. Okuma ve matematik testlerinde öğrenci performansı söz konusu olduğunda, bir öğretmenin diğer okul faktörlerinin etkisinden üçte iki daha etkili olduğu tahmin ediliyor. Böylelikle öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine yatırım yapmak, bireylerin temel becerilerini geliştirmelerini ve yeni çağın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırmak açısından daha anlamlı hale geliyor.

MindMaths’in odak noktası olan Matematik Kaygısı, sayısal becerileri zayıflatıcı ve matematiğe karşı olumsuz bir duygusal tepkidir. Günlük yaşamda ve akademik ortamlarda sayıların manipülasyonuna ve matematik problemlerinin çözümüne müdahale eden bir gerilim ve kaygı hissi olarak tanımlanıyor (Ashcraft ve Moore, 2009).
İlkokul öğrencilerinin mükemmel performans gösterebilecekleri durumlarda aritmetik performanslarının düşmesine ve bu öğrencilerin yaşam boyu STEM alanlarından uzak durmalarına neden olduğu bir gerçektir (Devine, 2019). Bu bağlamda, robotikle güçlendirilmiş harmanlanmış öğrenme uygulamaları, eğlenceli ve ilginç bir öğrenme ortamı sağlama açısından umut verici görünüyor. MindMaths, eğitim araştırmalarına ve yaratıcılığa dayalı olarak eğitim veren sınıf öğretmenliği bölümlerinde matematik eğitiminde robotik ve harmanlanmış öğrenmeyi içeren yeni eğitim uygulamaları geliştirmeyi planlıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir