info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Hakkımızda

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOÜ) 1992 yılında 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile kurulmuştur. Günümüzde KOÜ, 19 fakülte, 1 okul, 21 meslek yüksekokulu ve bir devlet konservatuvarı ile hizmet veren çok kapsamlı bir yüksek öğretim kurumudur. KOÜ, Türkiye’nin önde gelen bilim ve eğitim merkezlerinden biridir. 81.000’den fazla öğrencisi bulunan Üniversitemiz, 15 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 28 Araştırma ve Uygulama Birimi ile ülkemizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde önemli bir konuma sahiptir.
Profesyonel akademisyenlerimiz, gerekli uzmanlık, kişisel gelişim, hukuk, mesleki, sosyal ve kültürel eğitimde kurum veya kişilere kurslar ve seminerler sağlamaktadır.
Eğitim Fakültesinde sekiz bölüm bulunmaktadır. Matematik ve fen eğitimi bölümü, ilkokul/ortaokul düzeyinde problem çözme ve matematik okuryazarlığı konusunda deneyime sahip altı öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi bulunan en güçlü bölümlerden biridir.

LEARN MORE

LETONYA ÜNİVERSİTESİ

13.000 öğrencisi, 13 fakültesi ve 20’den fazla araştırma enstitüsüyle Letonya Üniversitesi (UL), beşeri bilimler, sosyal ve doğa bilimlerinde eğitim ve araştırma potansiyeline sahip Baltık Devletleri’ndeki en büyük kapsamlı araştırma üniversitelerinden biridir. Letonya’daki tek yüksek öğretim kurumu olarak QS En İyi Üniversiteler sıralamasında yer almıştır.
UL, özellikle QS Top Universities, Multirank, Interfax sıralaması gibi birçok sıralamada uluslararasılaşma derecesinin yüksek olarak kabul edilmesinden gurur duymaktadır. UL, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem vermekte ve farklı hareketlilik planlarını desteklemektedir. UL şu anda dünya çapındaki üniversitelerle 148 ikili anlaşma, program ülkelerindeki üniversitelerle 800’den fazla Erasmus + anlaşması ve ortak ülkelerdeki üniversitelerle 29 anlaşma imzalamıştır.

LEARN MORE

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 1992 yılında kurulmuş olup, yeni statüsü ve Türkiye’nin geniş genç nüfusu ile öğrenci, personel ve tesis sayısı bakımından hızla gelişerek bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokulların açılmasını teşvik etmiştir. Üniversite, 10 fakültede, 2 politeknik kolejde ve 11 meslek yüksekokulunda 1600 akademik personel ile çok çeşitli programlara katılan 45.000’den fazla öğrenciye eğitim vermektedir.
Öğretme vizyonu, Tıp, Tarım ve Eğitim alanlarında genel teknikleri vurgulayan eğitimleri etkili şekilde öğrencilere sunmaktır.
ÇOMÜ Eğitim Fakültesi, lisansüstü eğitim ve araştırma, bilimsel ve mesleki faaliyetlerde mükemmelliğe ve bölgesel, ulusal ve küresel düzeydeki eğitim kurumlarına hizmet vermeye kendini adamıştır. Öğretim üyeleri, eğitim paydaşları ile ortaklık kurarak araştırma yoluyla bilginin keşfi ve aktarımı ile meşgul olmaktadır.

LEARN MORE

EDUCLOUD    ED-TECH

Educloud uzmanlık alanı, kamu kurumlarının, eğitim kurumlarının, eğitim ihtiyacı olan şirketlerin ve hedef grupların eğitim ihtiyaçlarına göre teknolojik çözümler geliştirmek olan ve faaliyetlerine yeni başlamış bir kuruluştur.
Educloud, katılımcıları öğrenme süreçlerine dahil eden etkileşimli eğitim platformları geliştirmektedir. Ekip üyeleri, “Etkileşimli Yazılım” ve “Web tabanlı yazılım” konularında BİT teknolojileri konusunda deneyimlidir. İşletme, eğitimcileri uygulamalara aktif olarak dahil etmeye özel önem vermekte ve onlara BİT alanındaki becerilerini geliştirme fırsatları sağlamak için tüm destek mekanizmalarını kullanmaktadır.
Educloud ayrıca dernekler ve diğer sosyal kuruluşlarla yakın işbirliği ile çalışmakta ve sanal platformlarda daha fazla insana ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Kuruluşun geleceğe yönelik planı, Avrupa’daki eğitimciler ve öğretim görevlileri için daha fazla destek mekanizmasına ulaşmak ve çalışma alanını daha fazla akademisyene hitap edecek şekilde iyileştirmek ve çeşitli alanlarla ilgilenen akademisyenlerden oluşan bir eğitim ağı oluşturmaktır.

LEARN MORE

ROBOTİK OKULU

Robotik Okulu (Scuola di Robotica), İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ve Avrupa Robotik Platformunun üyesi olarak hizmet veren bir eğitim kurumudur. Eğitim ihtiyaçlarını desteklemek için robotik kullanma konusunda geniş deneyime sahiptir. Robot bilimcilerinden ve Beşeri Bilimler alanındaki akademisyenlerden oluşan bir Komite, School of Robotics’i (2000) kurmuştur ve Bilimsel Komite olarak hizmet vermektedir.
“Scuola di Robotica” nın amacı, erken çocukluktan lise eğitimine kadar öğrenciler ve gençler arasında Robotik bilimi hakkındaki bilgileri yaygınlaştırmaktır. Ayrıca Robotik, BİT ve diğer disiplinlerin (Yapay Zeka, Sinirbilim, Felsefe, Psikoloji, Uygulamalı Etik, Eğitim) tamamlayıcı gelişmeleriyle ilgili Ar-Ge’nin sonuçlarıyla ilgili en geniş pratik ve uygun bilgi yayılımını sağlamayı amaçlamaktadır.

LEARN MORE

POLYTECHNIC INSTITUTE OF VISEU

26 Aralık 1979’da Viseu PoliTeknik Enstitüsünün (IPV) kuruluşu, Portekiz’de kamu politeknik yüksek öğreniminin başarılı bir şekilde uygulanmasını destekleyen geniş bir felsefeyle açıkça çerçevelenmiştir. Bu çerçeve;
1- Çevre halkla işbirliği,
2- Karşılıklılığa dayalılık
3- Tanıtıma yönelik olma
4- Bölgesel sorunlar ve iyi çözümlerin uygulanması konusunda farkındalık konularına vurgu yapmaktadır.
IPV, Portekiz toplumunun gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak için, öğrencilerinin teknik, insancıl ve kişisel eğitimleriyle bu tutkuyu gerçekleştirmeye çalışmaktadır; Enstitü içinde bulunduğu bağlamın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi üzerinde durmakta; ulusal ve uluslararası düzeyde diğer devlet / özel kurumlarla kültürel değişim ve işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Enstitü beş okuldan oluşmaktadır: Eğitim, Teknoloji ve Yönetim, Tarım, Teknoloji ve Yönetim (Lamego şehrinde) ve Sağlık.

LEARN MORE