info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

MINDMATHS'E HOŞGELDİNİZ 

Matematik beyninizi spor salonuna götürmek gibidir. Zekanızı güçlendirir.             Danica McKellar

Amacımız Robotları Kullanarak Matematik Kaygısını Azaltmak!

Erasmus+ Anahtar Eylem 203 – Stratejik Ortaklıklar
MINDMATHS – Robotik Kullanımı ile Matematik Kaygısını Azaltmak için Tersyüz Öğrenme Uygulamaları 

Proje Hakkında

Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen Erasmus + Programı Yüksek Öğretim Alanında KA203-Stratejik Ortaklıklar kapsamında onaylanan “Robotlarla Matematik Kaygısını Azaltmak için Ters Yüz Öğrenme Uygulamaları” projesi Kocaeli Üniversitesi koordinatörlüğünde Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından hayata geçirilmiştir. Proje 01.09.2020 tarihinde başlayıp 30.08.2022 tarihinde sona erecek ve 24 ay sürecektir. Ortaklık konsorsiyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye), Letonya Üniversitesi (Letonya), Viseu Politeknik Enstitüsü (Portekiz), olmak üzere dört yüksek öğretim kurumu, bir Robotik Okulu (İtalya) ve bir eğitim-teknoloji kuruluşu olan Educloud Ed-Tech’den (Türkiye) oluşmaktadır.

Amaçlarımız

MATEMATİK KAYGISINI AZALTMAK

Matematiğin zevkini yaşamak için, matematiğin etrafımızdaki nesnelerle pek ilgisi olmayan izole bir konu olmadığını açıklamayı amaçlıyoruz. Eğlenerek öğrenmenin, matematik kaygısını gidermenin iyi bir yolu olduğunu düşünüyoruz.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Bu dijital çağda açık ve yenilikçi uygulamaları, dijital araçları kullanarak ve geliştirerek gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca projenin son sürecindeki eğitim kurslarında harmanlanmış öğrenmenin bir unsuru olarak ters yüz öğrenmeyi uygulamayı hedefliyoruz.

ROBOTLARLA MATEMATİK EĞİTİMİ

Kodlama ve algoritmik düşünme becerileri, günümüz mesleklerinde en çok istenen becerilerdir, bu nedenle, bu disiplinlerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu göstermek ve öğrencilerin farkındalığını artırmak için robotik eğitimini matematik eğitimine ilkokul eğitiminden başlayarak entegre etmeyi amaçlıyoruz.

Etkinliklerimiz

Proje, yüksek öğretim temsilcilerini, robotik uzmanlarını ve ICT uzmanlarını bir araya getirerek, sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerinin robotik kullanımıyla Matematik Kaygısını nasıl azaltacaklarını öğrenmelerine yardımcı olmak için çalışıyor. Proje konsorsiyumu bu amaçla bir yüksek öğretim ders programı ve bir video kütüphanesi geliştirecektir.

Ortaklar

Proje konsorsiyumu 4 program ülkesinden katılan 6 ortak kurumdan oluşmaktadır. 

Haberler

TPM

Ulus Ötesi Proje Toplantıları

MindMaths proje ekip üyelerinin ulus ötesi proje toplantıları

Kick-off Meeting
e-newsletters

e-bültenler

Proje etkinlikleri ve çıktıları hakkında haberler

Events

Etkinlikler

Bilgi paylaşımları için profesyonellerle toplantılar ve görüşmeler

introductory-kou
Multiplier Events

Çoğaltıcı Etkinlikler

Avrupa'da daha fazla dinleyiciye ve paydaşa ulaşmayı hedefliyoruz

Multiplier Event
previous arrow
next arrow