info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Kategori: Proje

Okuma Listesi

Okumak/İzlemek için görsellere tıklayınız.

Beklenen Sonuçlar

Bu proje uygulaması ile; Lisans öğrencileri, etkili sınıf yönetimi stratejilerini ve matematik kaygısı olan çocuklar için harmanlanmış öğrenme uygulamalarında robotik kullanımını öğreneceklerdir. Proje çıktılarının pratik uygulaması, matematik eğitimi alanında, özellikle de matematik kaygısının azaltılması ile igili olarak sürdürülebilir bir Avrupa Yüksek Öğretim Alanının güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır. Eğitim profesyonellerini, karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek ve başarılı sınıf…
Devamı

Metodoloji

Amaçlar ve Hedefler

İlham veren ve donanımlı bir öğretmen öğrenci başarısında kilit rol oynar; bu nedenle lisans öğrencilerinin (öğretmen adayları olarak) öğretme becerilerine odaklanmayı çok önemli buluyoruz. Çocukların gerçek potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve sınıf etkinlikleri sırasında daha esnek ve rahat olmaları için eğitim ihtiyaçlarına vurgu yapmayı da önemsiyoruz. Robot teknolojisinin eğitimde kullanımı, Avrupa’da yirmi yıldan fazla bir süredir ilk…
Devamı

Genel Bakış

Robotik Kullanımı ile Matematik Kaygısını Azaltmak İçin Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Uygulamaları (MindMaths) projesi, ilköğretim okullarında sınıf öğretmeni olarak çalışacak lisans öğrencileri için Matematik Kaygısı olan ilkokul öğrencileriyle ilgili olası zorlukların çözüm süreçlerine yönelik olarak seçmeli ders öğretim programı ve video kütüphanesi geliştirerek beceri boşluklarını kapatmayı amaçlamaktadır Eylül 2020 ve Ağustos 2022 tarihleri arasında devam…
Devamı