info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Amaçlar ve Hedefler

Amaçlar ve Hedefler

İlham veren ve donanımlı bir öğretmen öğrenci başarısında kilit rol oynar; bu nedenle lisans öğrencilerinin (öğretmen adayları olarak) öğretme becerilerine odaklanmayı çok önemli buluyoruz. Çocukların gerçek potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve sınıf etkinlikleri sırasında daha esnek ve rahat olmaları için eğitim ihtiyaçlarına vurgu yapmayı da önemsiyoruz. Robot teknolojisinin eğitimde kullanımı, Avrupa’da yirmi yıldan fazla bir süredir ilk ve orta okul eğitim sağlayıcılarının gündeminde (Bredenfeld, 2019) ve araştırmalar, robotların matematikte başarı ve beceri geliştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor (Highfield, 2010; Barker ve Ansorge, 2007).

MindMaths ilköğretim okullarında sınıf öğretmeni olarak görev yapacak lisans öğrencilerinin matematik kaygısı olan ilkokul öğrencileriyle ilgili olası zorlukların çözüm süreçlerindeki beceri açıklarını geliştirerek kapatmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda geliştirilecek olan fikri çıktılar;
a- Adım adım uygulamalı öğrenme uygulamaları ve çevrimiçi öğrenme materyallerinin kullanımını içeren ve tersyüz öğrenme yaklaşımıyla tasarlanmış modüler bir öğretim programı
b- İlkokullarda matematik eğitiminde robotik kullanımına yönelik senaryo bazlı öğrenme / öğretme etkinliklerini içeren bir video kütüphanesi

STEM eğitiminin nasıl önem kazandığını ve aritmetik bilginin en temel becerilerden biri olduğunu düşündüğümüzde, sağlam bir temel oluşturarak ve yenilikçi öğretim materyalleriyle desteklenen eğlenceli ve ilginç bir öğrenme süreçleri ile zorlukların üstesinden gelerek bu becerilerin geliştirilebileceğini görebiliriz. Burada harmanlanmış öğrenme, ilkokul ortamlarında çok çeşitli kolaylaştırıcı uygulamalar vaat ediyor. Özellikle yüz yüze etkileşimlerde robotik uygulamaları
matematik kaygısı olan çocukların öğrenme süreçlerinde daha fazla etkili, bu nedenle matematik kaygısı olan çocuklar için eğitimin geleceği büyük olasılıkla robotik olacaktır (Brown, 2017).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir