info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Par Mums

KOČAELI UNIVERSITĀTE

KOČAELI UNIVERSITĀTE (KOCAELI UNIVERSITY (KOU)) ir dibināta 1992.gadā, ietverot 6 fakultātes, 1 profesionālās izglītības skolu un 3 institūtus. Pašlaik KOU ir visaptveroša izglītības institūcija, kura piedāvā izglītību 19 fakultātēs, 1 skolā, 21 profesionālās izglītības skolā un valsts konservatorijā. KOU ir viens no vadošajiem Turcijas zinātnes un izglītības centriem. Universitātei ar tās vairāk nekā 81 tūkstoti studentiem, 15 zinātnes un pētniecības centriem un 28 zinātnes un pētniecības struktūrvienībām, ir nozīmīga vieta valsts zinātnē un attīstībā.
Universitātes profesionālie mācībspēki nodrošina kursus un seminārus institūcijām un indivīdiem nepieciešamās ekspertīzes, personības attīstības, likumdošanas, profesionālās, sociālās un kultūras izglītības jomās.

Uzzini Vairāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE (LU) ar tās 13 tūkstošiem studentu, 13 fakultātēm un vairāk nekā 20 pētniecības institūtu, ir viena no lielākajām visaptverošajām zinātnes universitātēm Baltijas valstīs ar izglītības un pētniecības potenciālu humanitārajās, sociālajās un dabas zinātnēs. LU ir vienīgā Latvijas augstākās izglītības iestāde, kas ir iekļauta QS Top Universities vērtējumā. LU īpaši lepojas ar to, ka tās internacionalizācijas līmenis ir atzinīgi un augsti novērtēts vairākos starptautiskos augstskolu vērtējumos, piem. QS Top Universities, Multirank, Interfax ranking. LU pievērš lielu uzmanību starptautiskās sadarbības attīstīšanai un atbalsta dažādas mobilitātes iespējas. Pašlaik LU ir parakstījusi divpusējus sadarbības līgumus ar 148 pasaules universotātēm, vairāk nekā 800 Erasmus+ līgumus ar universitātēm programmas dalībvalstīs un 29 līgumus ar universitātēm partnera valstīs.

Uzzini Vairāk

ČANAKALE ONSEKIZAS MARTA UNIVERSITĀTE

 Čanakale Onsekizas Marta Universitāte (Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMU)) ir dibināta 1992.gadā. pateicoties jaunajam statusam un Turcijas plašajai jauniešu studēt gribētāju populācijai, universitāte ir strauji attīstījusies gan attiecībā uz studentiem, akadēmisko personālu un aprīkojumu, sekmējot jaunu fakultāšu un koledžu izveidi. Universitātē plašā programmu piedāvājumā studē vairāk nekā 45 tūkstoši studentu, 10 fakultātēs, 2 politehniskajās kolēdžās un 11 profesionālās izglītības iestādēs ir nodarbināti 1600 mācībspēki. Studiju vīzija paredz nodrošināt vispārīgo izglītību medicīnas, lauksaimniecības un izglītības jomās.
Universitātes Izglītības fakultāte nodrošina ekselenci bakalaura un augstākā līmeņa studijās un pētniecībā, zinātnes un profesionālās aktivitātes un pakalpojumus izglītības iestādēm valsts, reģionālajā, nacionālajā un globālajā līmenī. Fakultātes mācībspēki ir iesaistījušies zināšanu radīšanā un pārnesē,pētniecībā sadarbojoties ar izglītībā ieinteresētajām pusēm.

Uzzini Vairāk

EDUCLOUD    ED-TECH

Educloud is jaundibināts uzņēmums, kura ekspertīzes joma ir tehnoloģisku risinājumu attīstīšana atbilstoši kompāniju un mērķauditorijas vajadzībām. Educloud attīsta interaktīvas izglītības platformas, kas iesaista dalībniekus mācību procesā. Uzņēmuma darbiniekiem galvenokārt ir pieredze IK tehnoloģijās “Web-based software”. Educloud piešķir īpašu nozīmi aktīvai izglītotāju iesaistei izpildāmajos uzdevumos un izmantot atbalsta mehānismus, lai nodrošinātu viņiem iespējas, kā pilnveidot savas prasmes IKT jomā. Educloud cieši sadarbojas ar asociācijām un citām sabiedriskām organizācijām un palīdz tām aizsniegt pēc iespējas vairāk cilvēku virtuālajās platformās. Educloud nākotnes plāns ir sniegt izglītotājiem, arī augstskolas mācībspēkiem visā Eiropā vairāk atbalsta mehānismus un pilnveidot savu darbību šajā jomā, pievēršoties vairāk augstskolām, veidojot mācībspēku, kurus interesē vairākas zinātņu jomas, tīklojumu.

Uzzini Vairāk

ROBOTIKAS SKOLA

Robotikas skola (Scuola di Robotica) ir Itālijas Izglītības ministrijas sertificēts Izglītības un mācību centrs, Eiropas Robotikas platfomas biedrs. Tai ir ļoti plaša pieredze robotu izmantošanā izglītības vajadzību atbalstam. Robotikas skolu (2000) izveidoja robotikas pētnieku un humanitāro zinātņu pētnieku komiteja, kas turpina darboties kā Zinātniskā komiteja.
“Scuola di Robotica” mērķis ir veicināt robotikas zinātnes zināšanas starp studentiem un bērniem no agras bērnības līdz augstākajai izglītībai. Tā nodrošina arī visplašāko praktiskās un piemērotākās informācijas izplatīšanu attiecībā uz R&D rezultātiem robotikas jomā, IKT un citu zinātņu jomu papildinošo attīstību (Mākslīgais intelekts, Neirozinātne, Filozofija, Psiholoģija, Lietišķā ētika, Izglītība).

Uzzini Vairāk

VISEU POLITEHNISKAIS INSTITŪTS

VISEU (IPV) Politehniskā institūta izveide 1979. gada 26.decembrī balstās uz filozofiju plašā izpratnē, kas atbalsta sekmīgu publiskās politehniskās augstākās izglītības īstenošanu Portugālē: savstarpēja sadarbība ar apkārtējo kopienu, kuras mērķis ir sekmēt izpratni par reģionālajām problēmām un labu risinājumu īstenošanu. IPV cenšas sasniegt šo mērķi, izglītojot savus studentus tehniski, humānistiski un personiski, lai viņi spētu dot savu ieguldījumu Portugāles sabiedrības attīstībai; pētniecisko aktivitāšu attīstīšanai, paturot uzmanības lokā apkārtējā konteksta vajadzības; un kultūras apmaiņu un sadarbību ar citām valsts/privātajām institūcijām nacionālā un starptautiskā līmenī.
Institūta sastāvā ietilpst piecas skolas: Izglītība, Tehnoloģijas un menedžments, Lauksaimniecība, Tehnoloģijas un menedžments (Lamego pilsētā) un Veselība.

Uzzini Vairāk