info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Mēnesis: 2021. gada janvāris

Sasniedzamie Rezultāti

Topošie pedagogi apgūs efektīvus klases vadības paņēmienus un robotikas izmantošanu kombinētās mācīšanās praksē skolēniem ar trauksmi matemātikā. Projekta rezultātu praktiska izmantošana palīdzēs stiprināt ilgtspējīgu Eiropas augstākās izglītības telpu matemātikas izglītības jomā, jo īpaši MT. Projekts dos ieguldījumu informācijas plūsmā Eiropā un ārpus tās, piesaistot izglītības profesionāļus modulārās programmas, kas izstrādāta, izmantojot šī projekta piedāvāto apvērsto…
Read more

Metodoloģija

Mērķis un Uzdevumi

Iedvesmojošam un prasmīgam skolotājam skolēnu sasniegumos ir galvenā loma, tāpēc koncentrēšanās uz bakalaura studentu (kā topošo skolotāju) pedagoģiskajām prasmēm ir izšķiroša nozīme. Tikpat būtiski ir akcentēt skolēnu izglītības vajadzības, lai realizētu viņu patieso potenciālu un lai viņi kļūtu elastīgāki un ērtāk justos klases mācību darbībās. Robotikas izmantošana izglītībā jau vairāk nekā divas dekādes ir bijusi…
Read more

Apskats

Projekta Apvērsto mācību pieredze matemātikas trauksmes mazināšanai, izmantojot robotiku/  Flipped Learning Practices to Release Maths Anxiety with the Use of Robotics (MindMaths) mērķis ir novērst prasmju trūkumu, kas piemīt studentiem kā topošiem sākumskolas pedagogiem, risinot iespējamās problēmas, kas varētu būt skolēniem ar matemātikas trauksmi, izstrādājot augstskolās studiju programmas izvēles studiju kursu un video bibliotēku. Projekts…
Read more

Kursa Programma

“Modulārs studiju kurss, balstīts uz apvērsto mācīšanās pieeju, lai sekmētu robotikas izmantošanu matemātikas izglītībā sākumskolā” MindMaths pētījuma sākotnējā aktivitāte ir situācijas analīze, balstoties uz literatūras apskatu nacionālā un starptautiskā līmenī par matemātikas trauksmi, kam seko sagatavošanās aktivitātes Modulārās programmas izveidei. Šis pētījums iepazīstinās ar matemātikas trauksmes konceptuālo sistēmu, kā arī dos iespēju noteikt un dalīties…
Read more

Video Bibliotēka

Video bibliotēka būs izglītojoša pakete, kas ietvers uz scenārijiem balstītus (kā mācīt) video, kas saistīti ar robotikas izmantošanu matemātikas izglītībā sākumskolā.  Šie video būs unikāli mācību materiāli, akcentējot konkrētus apgūstamos jautājumus. Robotikas izmantošana matemātikas izglībā, lai mazinātu matemātikas trauksmi un integrētu robotiku kombinētā mācību pieredzē šī mērķa sasniegšanai ir unikāla pieeja. Apvērstās mācības (kombinēto mācību…
Read more