info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Kategorija: Rezultāti

Citas Pamatskolas Matemātikas Mācīšanas Tehnoloģijas

Šeit ir saraksts ar vietnēm, kurās tiek piedāvāti digitālie rīki matemātikas mācīšanai pamatskolās. 1- https://www.adaptedmind.com 2- https://www.prodigygame.com/main-en/ 3- https://about.zearn.org/research 4- https://www.openmiddle.com/ 5- https://www.wouldyourathermath.com/ 6- http://wodb.ca/ 7- https://mathsframe.co.uk/en/search#/all/1/itp 8- https://www.dreambox.com/ 9- https://jr.brainpop.com/ 10- https://www.matific.com/ (Šī vietne atbalsta dažādas valodas) 11- https://www.mathplayground.com/math-games.html 12- https://www.mathgames.com/ 13- https://www.coolmathgames.com/ 14- https://www.topmarks.co.uk/maths-games/ 15- https://pbskids.org/games/math 16- https://home.oxfordowl.co.uk/kids-activities/fun-maths-games-and-activities/ 17- https://www.splashlearn.com/math-games 18- https://mrnussbaum.com/games/math-games 19-…
Read more

Kursa Programma

“Modulārs studiju kurss, balstīts uz apvērsto mācīšanās pieeju, lai sekmētu robotikas izmantošanu matemātikas izglītībā sākumskolā” MindMaths pētījuma sākotnējā aktivitāte ir situācijas analīze, balstoties uz literatūras apskatu nacionālā un starptautiskā līmenī par matemātikas trauksmi, kam seko sagatavošanās aktivitātes Modulārās programmas izveidei. Šis pētījums iepazīstinās ar matemātikas trauksmes konceptuālo sistēmu, kā arī dos iespēju noteikt un dalīties…
Read more

Video Bibliotēka

Video bibliotēka būs izglītojoša pakete, kas ietvers uz scenārijiem balstītus (kā mācīt) video, kas saistīti ar robotikas izmantošanu matemātikas izglītībā sākumskolā.  Šie video būs unikāli mācību materiāli, akcentējot konkrētus apgūstamos jautājumus. Robotikas izmantošana matemātikas izglībā, lai mazinātu matemātikas trauksmi un integrētu robotiku kombinētā mācību pieredzē šī mērķa sasniegšanai ir unikāla pieeja. Apvērstās mācības (kombinēto mācību…
Read more