info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Apskats

Apskats

Projekta Apvērsto mācību pieredze matemātikas trauksmes mazināšanai, izmantojot robotiku/  Flipped Learning Practices to Release Maths Anxiety with the Use of Robotics (MindMaths) mērķis ir novērst prasmju trūkumu, kas piemīt studentiem kā topošiem sākumskolas pedagogiem, risinot iespējamās problēmas, kas varētu būt skolēniem ar matemātikas trauksmi, izstrādājot augstskolās studiju programmas izvēles studiju kursu un video bibliotēku. Projekts tiek īstenots no 2020. gada septembra līdz 2022. gada augustam ar Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas  Key Action 203 for Higher Education finansējumu.

MindMaths mērķis ir novērst prasmju trūkumu un neatbilstības sākumskolas mācību procesā (it īpaši, matemātikas apguvē), izstrādājot augstskolās studiju kursa programmu, kas apmierina studentu mācīšanās vajadzības un ir atbilstoša mūsdienu izglītības un sabiedrības prasībām, iekļaujot studiju procesā atvērtas, tiešsaites, kombinētās (blended) un multidisciplināras mācīšanās pieejas.

Multidisciplināras modulāras studiju kursa programmas izstrāde dos iespēju bakalaura studentiem iegūt augstas kvalitātes zināšanas un prasmes, savukārt kombinēto mācību un robotikas ieviešana pedagoģiskajā praksē ļaus studentiem pilnveidot viņu vispārējās prasmes, kas nepieciešamas izglītībā un padarīs mācību procesu pievilcīgāku.

Izglītība ir noteicošais elements, lai katrs indivīds veidotos par personību. Indivīds, kuram ir attīstītas prasmes, kam ir būtiska nozīme šodienas darba dzīvē, ieņems atzīstamu vietu sabiedrībā. Šī situācija attiecas arī uz bakalaura studentiem. Viņiem nepieciešams pilnveidot savas pedagoģiskās prasmes, lai internalizētu inovatīvās pieejas izglītībā. Ir daudz pētījumu, kas atklāj šīs situācijas nozīmīgumu. Īsumā, Eiropas Komisijas (EK) ziņojums (Rethinking Education) norāda, ka investēšana prasmju apguvē, lai sasniegtu labākus sociāli ekonomiskos rezultātus un atbalsta nodrošināšana Eiropas skolotājiem viņu profesionālajā attīstībā, ir viena no prioritātēm, jo prasmīgiem, kvalificētiem skolotājiem ir būtiska ietekme, lai nodrošinātu, ka viņu skolēni attīsta savas prasmes un kompetences.

Pētījums (RAND) norāda, ka starp ar skolu saistītajiem faktoriem, skolotājiem ir vislielākā nozīme. Saistībā ar skolēnu sniegumu matemātikas un lasīšanas pārbaudījumos, skolotāja faktoram ir par divām trešdaļām lielāka ietekme nekā citiem faktoriem. Tāpēc investēšana topošo skolotāju profesionālajā attīstībā kļūst nozīmīgāka, rosinot indivīdus pilnveidot viņu pamatprasmes un attīstīt prasmes, kas parādās jaunajā gadsimtā.

Projekta MindMaths fokuss ir matemātikas trauksme (MT), kas ir negatīva emocionālā reakcija uz matemātiku, kas varizraisīt nepatiku. To definē kā spriedzes un trauksmes izjūtu, kas kavē darbības ar skaitļiem un matemātikas uzdevumu risināšanu ikdienas dzīvē un mācību situācijās (Ashcraft & Moore, 2009), un kas var ietekmēt sākumskolas skolēnu matemātikas sniegumu un atturēt šos skolēnus no STEM priekšmetu apguves turpmākajā dzīvē, lai gan īstenībā viņi varētu ļoti labi darboties šajā jomā (Devine, 2019). Kombinētās mācības (Blended learning), kuras papildina robotika,  šķiet daudzsološas, jo nodrošina patīkamu un interesantu mācību vidi. Projekts MindMaths izstrādās jaunas pedagoģiskās pieredzes, iekļaujot robotiku un kombinētās mācības matemātikas izglītībā sākumizglītībā, balstoties uz izglītības pētniecību un radošumu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *