info@mindmaths.org
European Union Erasmus+ KA203 Higher Education Project

Learning Activity 3 – Latvian

Learning Activity 3 – Latvian

Zilā atbilde un zaļā atbilde.  Jums ir jāuzraksta pareizā secībā rezultāti. Vai ir skaidrs?  The blue answer and the green answer. You must write the results in the correct order. Is it clear? 
Vai visiem ir saprotams?  Is that what everyone understands? 
Jā.  Yes 
Tagad katrs, lūdzu, individuāli, neko nesakām priekšā.  Now, please, individually, we don’t say anything. 
Tātad, tagad tas pats uzdevums ir uz tāfeles. Tur, kur jums ir šīs izteiksmes, jūs vienkārši pievienojat vienādības zīmi un uzrakstāt rezultātus.  So, now the same task is on the whiteboard. You have expressions, you just add an equal sign and write results. 
Kas jums sanāk 1.?  What did you get in the first? 
79  seventy-nine 
79. Tātad mēs atrodam kurā vietā ir 79, šeit mums ir uzvilkts, tātad mēs arī uzreiz varam pie atbildes  Seventy-nine. So we’re finding 79, so we can answer right away. 
Pierakstīt pirmo burtiņu B, bet tagad, lūdzu, katrs individuāli darām, neviens neko nesaka priekšā.   Write down the first letter B, but now, please, each one does individually, no one says anything ahead. 
Tikai ceļam rokas augšā! Kurš man atklās, kāda atbilde ir zaļajā lodziņā?  Just getting your hands up! Who will tell me what the answer is in the green box? 
Dārta.  Darta 
Parafīns  Paraffin 
Parafīns. Tieši tā!  Paraffin. That’s it! 
Tātad, zaļajā lodziņā atbilde ir parafīns. Tas ir viens no materiāliem, no kā gatavo sveces.  So, in the green box, the answer is paraffin. It’s one of the materials from which candles are made. 
Un kāda atbilde ir zilajā lodziņā?  And what’s the answer in the blue box? 
Mārtiņš.  Martins 
Vasks.  Candlewax 
Vasks.  Candlewax 
Tieši tā!  That’s it! 
Tātad, šie ir 2 pamata materiāli no kā gatavo sveces.  So, these are the 2 basic materials from which candles are made. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *